Global population health and well-being in the 21st century : toward new paradigms, policy, and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George R Lueddeke

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0826127673

ISBN-13: 978-0826127679

Ký hiệu phân loại: 100 Philosophy, parapsychology and occultism, psychology

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xxxii, 476 pages : , illustrations ; , 26 c

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 277809

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH