Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
Public Health Research & Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Sax Institute, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health Literacy Research and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : SLACK Incorporated, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Public Health in Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Introduction to public health
Tác giả: Raymond L Goldsteen, Karen Goldsteen, David G Graham
Xuất bản: New York: Springer Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Environmental Health : Emerging Issues and Practice
Tác giả: Jacques Oosthuizen, Jacques Oosthuizen
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Public Health in Pharmacy Practice : A Casebook
Tác giả: Vibhuti Arya, Jordan R Covvey, Natalie A DiPietro Mager
Xuất bản: Geneseo NY: Milne Open Textbooks, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  172.4
 
Introduction to public health : promises and practices
Tác giả: Raymond L Goldsteen, Terry Dwelle, Karen Goldsteen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  100
 
RGUHS Journal of Nursing Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Rajiv Gandhi University of health sciences, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health and Interprofessional Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Pacific University Library, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Global population health and well-being in the 21st century : toward new paradigms, policy, and practice
Tác giả: George R Lueddeke
Xuất bản: New York: Springer Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 100
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục