Essay on the origin of languages and writings related to music

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean-Jacques Rousseau, John T Scott

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN: 0874518393 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 780 Music

Thông tin xuất bản: Hanover [N.H.] : University Press of New England, c1998.

Mô tả vật lý: xliv, 610 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 277922

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH