Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 546 kết quả
Encyclopedia of contemporary French culture [elektronisk ressurs]
Tác giả: Alex Hughes, Keith Reader
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.0803
 
France
Tác giả: Stephen C Jett
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
The course of French history [electronic resource]
Tác giả: Pierre Goubert
Xuất bản: New York: F Watts, 1988
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Louis XIV's army
Tác giả: René Chartrand, Franc Back
Xuất bản: London: Osprey Publishing Ltd, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Paris for Dummies
Tác giả: Cheryl A Pientka
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.436104484
 
La société de défiance : comment le modèle social français s'autodétruit
Tác giả: Yann Algan, Cahuc
Xuất bản: Paris: Ens Rue dUlm, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.1
 
Dance as text : ideologies of the baroque body
Tác giả: Mark Franko
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Death to bourgeois society : the propagandists of the deed
Tác giả:
Xuất bản: Place of publication not identified: Pm Pr, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
The sociology of wind bands : amateur music between cultural domination and autonomy
Tác giả: Vincent Dubois, Jean-Yve Bart, Emmanue Pierru, Jean-Matthie Méon
Xuất bản: Farnham Surrey England Burlington VT: Ashgate, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.48420944
 
French cycling : a social and cultural history
Tác giả: Hugh Dauncey
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  723.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục