Elements of advanced karate

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lester Ingber, Mike Lee

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0897501276 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 796.8153 Combat sports

Thông tin xuất bản: Burbank, Calif. : Ohara Publications, c1985.

Mô tả vật lý: 192 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 277977

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH