Atmospheric science : an introductory survey

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Victor Hobbs, John M Wallace

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 012732951X

ISBN-13: 978-0127329512

Ký hiệu phân loại: 551.5 Meteorology

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2006

Mô tả vật lý: xvi, 483 p. : , ill. (chiefly col.), maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 27806

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH