Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 167 kết quả
An introduction to dynamic meteorology
Tác giả: James R Holton
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.515
 
Meteorology today : an introduction to weather, climate, and the environment
Tác giả: C Donald Ahrens
Xuất bản: Boston MA USA: Cengage Learning, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Meteorologische Zeitschrift
Tác giả:
Xuất bản: : Borntraeger, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Impasses of the Post-Global: Theory in the Era of Climate Change, Vol. 2
Tác giả: Henry Sussman
Xuất bản: Ann Arbor: Open Humanities Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.73874
 
Telemorphosis: Theory in the Era of Climate Change, Vol. 1
Tác giả: Tom Cohen
Xuất bản: Ann Arbor: Open Humanities Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Applied Photosynthesis
Tác giả: Mohammad Mahdi Najafpour, Mohammad Mahdi Najafpour
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  581.13342
 
New Perspectives in Plant Protection
Tác giả: Ali R Bandani, Ali R Bandani
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  632.9
 
Arctic Studies : A Proxy for Climate Change
Tác giả: Masaki Kanao, Yoshihiro Kakinami, Yoshihiro Kakinami, Masaki Kanao, Genti Toyokuni, Genti Toyokuni
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Irrigation Systems and Practices in Challenging Environments
Tác giả: Teang Shui Lee, Teang Shui Lee
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.882
 
Phytochemicals : Bioactivities and Impact on Health
Tác giả: Iraj Rasooli, Iraj Rasooli
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.972
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục