Renewable energy [electronic resource] : technology, and environment economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540709473

ISBN-13: 978-3540709497

Ký hiệu phân loại: 333.79 Energy

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007

Mô tả vật lý: xxxii, 564 p. : , ill., digital ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 27835

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH