Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 265 kết quả
Renewable energy [electronic resource] : sources and methods
Tác giả: Anne E Maczulak
Xuất bản: New York: Facts On File, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.042
 
Sustainable Growth and Applications in Renewable Energy Sources
Tác giả: Majid Nayeripour, Mostafa Kheshti, Mostafa Kheshti, Majid Nayeripour
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Grid-Connected Renewable Energy Sources
Tác giả: J C Hernandez, J C Hernandez
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Power density : a key to understanding energy sources and uses
Tác giả: Vaclav Smil
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.79
 
Balancing green power : how to deal with variable energy sources
Tác giả: David Elliott
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Alternative energy
Tác giả: Neil Schlager, Jayne Weisblatt
Xuất bản: Detroit: UXL, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Renewable energy
Tác giả: Bent Sørensen
Xuất bản: London New York: Academic Press, 1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Renewable energy in power systems
Tác giả: L L Freris, D G Infield
Xuất bản: Chichester UK: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4
 
Alternative energy for dummies
Tác giả: Rik DeGunther
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Energy Sustainability Through Green Energy [electronic resource]
Tác giả: Atul Sharma, Sanjay Kumar Kar
Xuất bản: New Delhi: Springer India Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục