The cry was unity : communists and African Americans, 1917-36
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mark Solomon, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  157806094X (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 335.4308996073 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Jackson :University Press of Mississippi, c1998.,

Mô tả vật lý: xxviii, 403 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


African American communists -- History. ; African Americans -- Politics and government. ; Communism -- United States ; History. ; United States -- Race relations.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH