Computer-based testing and the internet : issues and advances
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  047001721X

Ký hiệu phân loại: 150.287 Testing and measurement

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England :John Wiley & Sons Ltd., 2006.,

Mô tả vật lý: x, 262 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Psychological tests -- Data processing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH