Double exposures : performance as photography, photography as performance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Evans, Manuel Vason

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1783204095 (cloth)

ISBN: 9781783204090 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 770.92 Persons treatment

Thông tin xuất bản: Bristol : Intellect (UK), 2015.

Mô tả vật lý: 199 pages : , illustrations ; , 22cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 279729

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH