Citizenship education in China : preparing citizens for the Chinese century?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kerry J Kennedy

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780203797129 (ebk)

ISBN-13: 978-0415502726

Ký hiệu phân loại: 372.83 *Social studies

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: viii, 267 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 280489

Includes bibliographical references (p. 235-260) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH