Cisco packetized voice and data integration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Caputo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071347771

ISBN: 0585193436 (electronic bk.)

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2000

Mô tả vật lý: xxi, 334 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 28075

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH