Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 103 kết quả (0.0199698 giây)
IP telephony
Tác giả: Walter Goralski
New York: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
Troubleshooting Cisco IP telephony
Tác giả: Paul Giralt
kd: Cisco, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
Asterisk : The Future of Telephony
Tác giả: Jared Smith
: OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 621.38212
 
IP telephony unveiled
Tác giả: Kevin Brown
Indianapolis Ind: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.3
 
Internet telephony
Tác giả: 
Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 004.6
 
Asterisk : the future of telephony
Tác giả: Jim Van Meggelen
Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.695
 
IP telephony : deploying voice-over IP protocols
Tác giả: Olivier Hersent
Chichester England Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38212
 
The road to IP Telephony
Tác giả: Systems Inc Cisco
: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 004.6
 
Cisco IP telephony : a guide to successful planning, designing, implementation, and operation of the IP telephony network
Tác giả: Ramesh Kaza
Indianapolis IN: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 004.66
 
VoIP and unified communications : internet telephony and the future voice network
Tác giả: William A Flanagan
Hoboken New Jersey: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 004.695
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục