Social archaeologies of trade and exchange : exploring relationships among people, places, and things

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Agbe-Davies, Alexander A Bauer

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781598740295 (hardcover : alk. paper)

ISBN: 9781598747119 (e-ISBN)

Ký hiệu phân loại: 930.1 Archaeology

Thông tin xuất bản: Walnut Creek, CA : Left Coast Press, c2010.

Mô tả vật lý: 236 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 280771

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH