Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 482 kết quả
Human action : a treatise on economics
Tác giả: Ludwig Von Mises
Xuất bản: San Francisco: Fox Wilkes, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Emergent strategies for e-business processes, services and implications [electronic resource] : advancing corporate fram...
Tác giả: In Lee
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Le commerce international
Tác giả: Michel Rainelli
Xuất bản: : La Découverte, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
E-business globalization solution design guide
Tác giả: Zhu Xiao Hui
Xuất bản: : IBM, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.872
 
Mobile commerce
Tác giả: Brian E Mennecke, Troy J Strader
Xuất bản: Hershey Pa: Idea Group Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Electronic commerce
Tác giả: Peter Loshin, Vacca John R
Xuất bản: Berkeley: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.84
 
Advanced topics in electronic commerce [electronic resource]
Tác giả: Mehdi Khosrowpour
Xuất bản: Hershey Pa: Idea Group Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
E-commerce Business on the internet / Constance H. McLaren, Bruce J. McLaren
Tác giả: Constance H Mclaren, Bruce J McLaren
Xuất bản: Singapore: SouthWestern, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.84
 
Online business all-in-one for dummies
Tác giả: Colin Barrow, Dan Matthews
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.02854678
 
Human action : a treatise on economics
Tác giả: Ludwig Von Mises
Xuất bản: Auburn Ala: Ludwig Von Mises Institute, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục