Modern experimental biochemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rodney Boyer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805331115

Ký hiệu phân loại: 572 Biochemistry

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Benjamin Cummings, 2000

Mô tả vật lý: xviii, 475 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28078

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH