China's "Tibetan" frontiers : sharing the contested ground
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Beth Meriam, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1906876304 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 306.0951 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Boston :Brill, 2012.,

Mô tả vật lý: xxii, 331 p. : , ill. maps ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Ethnology -- China ; Yushu Zangzu Zizhizhou . ; Yushu Zangzu Zizhizhou (China) -- Ethnic relations. ; Yushu Zangzu Zizhizhou (China) -- Politics and government. ; Yushu Zangzu Zizhizhou (China) -- Social conditions.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH