Sociocultural systems : principles of structure and change

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frank W Elwell

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781927356203 (pbk.)

ISBN: 9781927356210 (pdf)

ISBN: 9781927356227 (e-pub)

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Edmonton : Au Press, c2013.

Mô tả vật lý: xvii, 385 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 281125

Includes bibliographical references (p. 365-370) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH