Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 377 kết quả
Discern
Tác giả:
Xuất bản: : Art Design elearning lab design for social change Cyprus University of Technology, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Tác giả:
Xuất bản: : Centre for Social Research and Development Economics Policy and Climate Change Development and Innovation Agency Ministry of Environment and Forestry, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sociocultural systems : principles of structure and change
Tác giả: Frank W Elwell
Xuất bản: Edmonton: Au Press, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Social Change Review
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Developmental psychology and social change : research, history, and policy
Tác giả: David B Pillemer, Sheldon H White
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4
 
How Change Happens
Tác giả: Duncan Green
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.4
 
Communication for development and social change
Tác giả: Jan Servaes
Xuất bản: New Delhi India Thousand Oaks Calif: Sage Publications, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.90014
 
Education as Change
Tác giả:
Xuất bản: : Unisa Press, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Educational Research for Social Change
Tác giả:
Xuất bản: : Nelson Mandela Metropolitan University, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Masculinities and Social Change
Tác giả:
Xuất bản: : Hipatia Press, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục