Changing places : how communities will improve the health of boys of color

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher F Edley, Jorge Ruiz-de-Velasco

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0615347932 (alk. paper)

ISBN: 9780615347936 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 305.23 Young people

Thông tin xuất bản: Berkeley : BerkeleyLaw/University of California Press, c2010.

Mô tả vật lý: xvi, 596 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 281740

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH