Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
American Indian health and nursing
Tác giả: Margaret P Moss
Xuất bản: New York: Springer Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WY 107
 
American Indian health and nursing
Tác giả: Margaret P Moss
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  107
 
Addressing racism : facilitating cultural competence in mental health and educational settings
Tác giả: Madonna G Constantine, Derald Wing Sue
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2089
 
Mental health across cultures : a practical guide for health professionals
Tác giả: Jill Benson, Jill Thistlethwaite
Xuất bản: Oxford: Radcliffe Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2089
 
Changing places : how communities will improve the health of boys of color
Tác giả: Christopher F Edley, Jorge Ruiz-de-Velasco
Xuất bản: Berkeley: BerkeleyLawUniversity of California Press, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.23
 
Medical management of vulnerable and underserved patients : principles, practice, and populations
Tác giả: Talmadge E King, Margaret B Wheeler
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education Medical, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10425
 
1

Truy cập nhanh danh mục