Triathlon: start to finish : 24 weeks to the long distance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roch Frey, Paul Huddle, T. J Murphy

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1782550860 (pbk.)

ISBN: 9781782550860 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 796.4257 Weight lifting, track and field, gymnastics

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 192 pages : , color illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 281832

Offers a twenty-four week program intended to prepare readers for a successful Ironman endurance triathlon.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH