Handbook of gear design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  0074602373

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: New Delhi :Tata McGraw-Hill, 1994., 2nd ed.

Mô tả vật lý: 1 v.

Ngôn ngữ:


Gearing.
  - Gearing
  - Design and construction.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH