Ancient mines and quarries [electronic resource] : a trans-Atlantic perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret Brewer-LaPorta, Adrian L Burke, David Field

Ngôn ngữ: eng ; fre

Ký hiệu phân loại: 811.54 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Oxford, U.K. ; Oakville, Conn. : Oxbow Books, c2010.

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 282133

Includes bibliographical references (p. [173]-194).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH