Computational pharmaceutical solid state chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yuriy A Abramov

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118700747 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xviii, 400 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 282981

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH