Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Solid state chemistry and its applications
Tác giả: Anthony R West
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Computational pharmaceutical solid state chemistry
Tác giả: Yuriy A Abramov
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Reactions and characterization of solids
Tác giả: Sandra E Dann
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.0421
 
Alkaline Chemistry and Applications
Tác giả: Riadh Marzouki, Riadh Marzouki
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  546.38
 
The physics and chemistry of materials
Tác giả: Joel I Gersten, Frederick W Smith
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.0421
 
Physical chemistry of semiconductor materials and processes
Tác giả: Sergio Pizzini
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.377
 
The CRC handbook of solid state electrochemistry
Tác giả: H J M Bouwmeester, P J Gellings
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Solid-state NMR : applications in biomembrane structure
Tác giả: Marc-Antoine Sani, Frances Separovic
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570.28
 
Combined analysis
Tác giả: Daniel Chateigner
Xuất bản: London UK Hoboken NJ: ISTE Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548.83
 
Hóa học chất rắn
Tác giả: Đỗ Quang Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.0421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục