Nanotechnology for photovoltaics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Loucas Tsakalakos

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1420076744 (hardcover : alk. paper)

ISBN: 9781420076745 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 621.31244 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis, c2010.

Mô tả vật lý: xviii, 436 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 283209

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH