Manual of the baratero, or, The art of handling the navaja, the knife, and the scissors of the Gypsies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jame Loriega

Ngôn ngữ: eng ; spa

ISBN-10: 1581604718

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: Boulder, Colo. : Paladin Press, c200

Mô tả vật lý: xxxix, 134 p. : , ill. ; , 22 c

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 283608

Includes bibliographical references (p. 127-129
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH