Sexual violence against Jewish women during the Holocaust

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sonja M Hedgepeth, Rochelle G Saidel

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1584659033 (cloth : alk. paper)

ISBN: 1584659041 (electronic)

ISBN: 158465905X (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781584659037 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9781584659044 (electronic)

ISBN: 9781584659051 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 940.5318082 1918

Thông tin xuất bản: Waltham, Mass. : Hanover [N.H.] : Brandeis University Press ; University Press of New England, c2010.

Mô tả vật lý: xii, 308 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 283615

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH