Ninja. Vol. III : warrior path of Togakure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen K Hayes, Gregory Lee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0897500903

ISBN-13: 978-0897500906

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Burbank, Calif. : Ohara Publications, c1983.

Mô tả vật lý: 143 p. : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 283978

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH