Optics : principles and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K.K Sharma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0123706114

ISBN-13: 978-0123706119

Ký hiệu phân loại: 621.366 Lasers

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2006

Mô tả vật lý: XVII, 638 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 28404

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH