The nuts and bolts of proofs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Antonella Cupillari

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0120885093

ISBN-13: 978-0120885091

Ký hiệu phân loại: 511.36 Proof theory and constructive mathematics

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier Academic Press , 2005

Mô tả vật lý: XII, 179 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28421

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH