SCADA : supervisory control and data acquisition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stuart A Boyer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1556178778

Ký hiệu phân loại: 670.4275 Special topics of manufacturing

Thông tin xuất bản: Research Triangle Park, NC : ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2004

Mô tả vật lý: x, 219 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 284338

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH