The Islamic scholarly tradition : studies in history, law, and thought in honor of Professor Michael Allan Cook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Asad Q Ahmed, Michael Bonner, Michael Cook, Behnam Sadeghi

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9004194355 (hardback : alk. paper)

ISBN: 9789004194359 (hardback : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 297.09 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill, 2011.

Mô tả vật lý: xxvi, 385 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 284943

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH