Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Journal of Islamic Civilization
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Islamic Thought and Civilization
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization
Tác giả:
Xuất bản: : State Islamic University Sunan Kalijaga, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Sebelas Maret, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Islamic history [electronic resource]
Tác giả: Laura Etheredge
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Islamic history
Tác giả: Laura Etheredge
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.09767
 
The Islamic scholarly tradition : studies in history, law, and thought in honor of Professor Michael Allan Cook
Tác giả: Asad Q Ahmed, Michael Bonner, Michael Cook, Behnam Sadeghi
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  297.09
 
Historical atlas of Islam [cartographic material]
Tác giả: Malise Ruthven, Azim Nanji
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  911
 
Jurnal Keislaman
Tác giả:
Xuất bản: : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Maqolat
Tác giả:
Xuất bản: : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục