The Cambridge companion to Locke

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: V. C Chappell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521383714

ISBN: 0521387728 (pbk)

Ký hiệu phân loại: 192 British Isles

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1994.

Mô tả vật lý: x, 329 p ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 28517

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH