Bioactive Components of Human Milk [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David S Newburg

Ngôn ngữ:

ISBN-13: 978-1461513711

Ký hiệu phân loại: 616 Diseases

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer, 2001.

Mô tả vật lý: XV, 592 p. , online resource.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 288214

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH