Geotechnical Engineering : Foundation Design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471308870


Thông tin xuất bản: N.Y :John Wiley, 1995, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Foundations -- Design and construction. ; Soil mechanics. -- Cơ học đất-- Nền móng -- Thiết kế, Xây dựng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH