The power presenter [electronic resource] : technique, style, and strategy from America's top speaking coach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerry Weissman

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 30457

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH