Chemistry for pharmacy students : general, organic and natural product chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lutfun Nahar, Satyajit D Sarker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470017807

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2007

Mô tả vật lý: xi, 383 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 30513

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH