The return of depression economics and the crisis of 2008
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul Krugman, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0393071014

Ký hiệu phân loại: 330.9 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: New York :W.W. Norton & Company , 2009,

Mô tả vật lý: 191 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Our newest Nobel Prize-winning economist shows how today's crisis parallels the events that caused the Great Depression and explains what it will take to avoid catastrophe.
* Business cycles
  - History
* 21st century.
* Depressions
  - 1929.
* Financial crises
  - History
* 21st century.
* Recessions
  - History
* 21st century.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH