Einstein's Space-Time [electronic resource] : An Introduction to Special and General Relativity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rafael Ferraro

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0387699462

Ký hiệu phân loại: 530.11 Relativity theory

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science + Business Media, LLC, 2007.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 30533


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH