Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 141 kết quả
Black holes, wormholes & time machines
Tác giả: Jim Al-Khalili
Xuất bản: Bristol UK Philadelphia PA: Institute of Physics Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.11
 
The labyrinth of time : introducing the universe
Tác giả: Michael Lockwood
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Philosophy of physics : space and time
Tác giả: Tim Maudlin
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.11
 
Black holes, wormholes & time machines
Tác giả: Jim Al-Khalili
Xuất bản: Philadelphia PA: Institute of Physics Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.11
 
Of clocks and time
Tác giả: Lutz H�uwel
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  529
 
Reversing the arrow of time
Tác giả: Bryan W Roberts
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.11
 
Mysteries of modern physics [sound recording] : time
Tác giả: Sean M Carroll
Xuất bản: Chantilly VA: Teaching Company, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.11
 
Time, space, and metaphysics
Tác giả: Bede Rundle
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  114
 
Space-time reference systems
Tác giả: Michael H Soffel, Ralf Langhans
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.6
 
The large scale structure of space-time
Tác giả: S W Hawking, George Francis Rayner Ellis
Xuất bản: Cambridge Eng: University Press, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục