QoS in integrated 3G networks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Lloyd-Evans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580533515

Ký hiệu phân loại: 384.5 Wireless communication

Thông tin xuất bản: Boston : Artech House, 2002.

Mô tả vật lý: xiv, 328 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 30910

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH