The Earth's Atmosphere [electronic resource] : Its Physics and Dynamics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kshudiram Saha

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540784272

Ký hiệu phân loại: 551.5 Meteorology

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelbergs, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 31059

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH