Becoming agile : --in an imperfect world
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781933988252

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT :Manning, 2009,

Mô tả vật lý: xxviii, 380 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 31076
Agile software development.
  - Project management.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH