Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Sustainable software development
Tác giả: Kevin Tate
Xuất bản: kd: Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.122
 
Agile software development ecosystems
Tác giả: James A Highsmith
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Emerging innovations in agile software development
Tác giả: Siva Dorairaj, Imran Ghani, Dayang Norhayati Abang Jawawi, Ahmed Sidky
Xuất bản: Hershey PA USA: Information Science Reference an imprint of IGI Global, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Evaluating Agile software development : Methods for your organization
Tác giả: S Koch Alan
Xuất bản: Boca Raton: Artech house inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Agile software architecture : aligning agile processes and software architectures
Tác giả: Muhammad Ali Babar, Alan W Brown, Ivan Mistrík
Xuất bản: Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Enterprise-scale agile software development [electronic resource]
Tác giả: James Schiel
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Running an agile software development project [electronic resource]
Tác giả: W M L Holcombe
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.11
 
Scaling software agility : best practices for large enterprises
Tác giả: Dean Leffingwell
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Scrum in action [electronic resource] : Agile software project management and development
Tác giả: Andrew Pham, Phuong-Van Pham
Xuất bản: Boston Mass: Course Technology PTR, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Visual Studio Team System : Better Software Development for Agile Teams
Tác giả: Will Stott, James W Newkirk
Xuất bản: : Addison Wesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục