OpenCms 7 development [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Liliedahl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1847191053

ISBN-13: 978-1847191052

Ký hiệu phân loại: 006.78 Programs

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Limited, 2008.

Mô tả vật lý: 292 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 31133

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH